Corona Protocol

Beste Wandelaar,

De coronaregels hebben gelukkig nauwelijks invloed op onze wandeltrainingen
Er zijn wel enkele gedragsveranderingen.

De deelnemers van de groepjes van 4 mogen niet wisselen met andere groepjes van 4.
en de onderlinge afstand tussen de groepjes van 4 houden we op 4 meter.

lees snel hieronder meer,

Als je de link hieronder volgt dan zie de site van de Rijksoverheid de spelregels voor sport in het kort

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Samengevat krijgt hieronder de tekst van de overheidssite, die betrekking heeft op de Sportwandelschool
Gemaakt door Piet van der Meijden.

Spelregels voor sport in het kort (zie bovenstaande link)

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, komen er nieuwe maatregelen voor sport. In het kort zijn de spelregels voor het sporten vanaf 14 oktober 22:00 uur:

 • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten in een groepje.
 • Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
  • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen.
  • Voor individuele buitensporten (zoals bootcamp) geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur).
   Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit.
   En zolang er een duidelijke afbakening is tussen de groepjes en
   zij niet mengen.

Wat houdt het in voor de trainingen/wandelingen:

 • Alle trainingen van de Sportwandelschool worden gewoon voortgezet met in acht name van bovengenoemde maatregelen
 • Trainers letten op dat de ruimte tussen de groepen van 4 personen duidelijk zichtbaar is.
 • De trainer kan wisselend bij de een groep gaan lopen om e.v.t. aanwijzingen te geven, de trainer telt namelijk niet mee in het aantal van de groep.
 • De wandelaars in een groep zorgen er voor dat zij genoeg afstand van elkaar houden, de trainer houdt het overzicht en controleert of het afstandhouden ook gebeurd.
 • Blijf zoveel als mogelijk in je groep wandelen.

Eigenlijk is het gestelde op de pagina van de Rijksoverheid duidelijk, alleen de invulling van de wandelaars als zij gaan wandelen, dient in de gaten te worden gehouden.

Tot ziens op de wandeltrainingen.

Met vriendelijke groeten

Jan Tonneman
voorzitter

————————————————————–

De Sportwandelschool traint volgens de richtlijnen van het NOC*NSF

De Sportwandelschool heeft diverse protocollen en adviezen hieronder gepubliceerd.

Coördinator Corona: Jan Tonneman – 06 55 937 535   info@sportwandelschool.nl

 

PROTOCOL NOC*NSF  (https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport)

PROTOCOL KWBN
https://www.wandel.nl/training/wandeltraining/wandelen-in-tijden-van-corona-adviezen-en-tips.htm

 

PROTOCOL (Sportwandelschool)

Wandelen in de 1,5 meter samenleving

Sportaanbieders zijn bezig met een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten.

Naast de 1,5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van

het RIVM in samenhang met de maatregelen van de overheid. We vragen onze deelnemers de

richtlijnen uit dit protocol strak op te volgen in het belang van de volksgezondheid.

De wetenschap ondersteunt dat regelmatige lichaamsbeweging goed is voor zowel de fysieke als

mentale gezondheid. Daarnaast is voor volwassenen lichaamsbeweging essentieel voor een optimale

gezond “oud” zijn. Wij zetten ons daarom in om de sport weer op een verantwoorde wijze te

heropenen. Kernpunt hierin is dat de veiligheid en gezondheid van iedere deelnemer, vrijwilliger en trainer gewaarborgd is.

Wij kijken vanuit dat oogpunt intensief naar de mogelijkheden, die er binnen de maatregelen worden geboden en willen onze

vereniging met dit protocol ondersteunen in het aanbieden van een verantwoorde wandeltraining.

 • Social distancing vormt hierin de basis: zorgen voor een veilige afstand van ten minste 1,5 meter en zorgen dat er geen fysiek contact plaatsvindt.
 • Daarnaast worden aanvullende hygiënemaatregelen getroffen en wordt de bezoekersstroom strak gereguleerd.

Uitgangspunten aan de basis van social distancing buiten in de trainingslocaties zijn:

 1. Het creëren van een veilige omgeving voor alle wandelaars/trainers.
 2. De mogelijkheid bieden voor het beoefenen van de wandelsport.
 3. Het mogelijk maken van het naleven van de 1,5 meter maatregel.
 4. Het voorkomen van rechtstreeks fysiek contact. Bedoeld dan wel onbedoeld.
 5. Aanvullende hygiënemaatregelen.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,

loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.

 Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering

voor kinderen tot en met 12 jaar).

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten.

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19).
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

 Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet.

 Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.

 Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van

objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na

hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.

 Vermijd het aanraken van je gezicht.

 Schud geen handen.