Opleiding tot Allround Wandel Trainer

beweeg mee


Opleiding tot Allround Wandel Trainer in 2018


De opleiding Allround Wandel Trainer duurt 6 dagen en omvat de volgende disciplines.

Sportief Wandelen  —  Nordic Walking  —  Wandel-Bootcamp en de organisatie hoe een
UKK 2-km Wandeltest te organiseren.
De totale opleiding tot AWT omvat 36 opleidingsuren en minimaal 10 uren stage, verspreid over de diverse onderdelen.

Opleidingen in 2018. Voorjaar

Vrijdag 2 maart                 13.00 – 17.00 uur:  Introductie dag
Zaterdag 3 maart              10.00 – 15.00 uur:  reserve datum Introductie dag

Lesdagen van de opleiding Allround Wandel Trainer zijn.

Vrijdag 9 maart                 13.00 – 17.00 uur      Sportief Wandelen basis
Zaterdag 10 maart              9.00 – 17.00 uur      Sportief Wandelen + Nordic Walking

Zaterdag 14 april                 9.00 – 17.00 uur      Wandel Bootcamp
Zondag 15 april                  13.00 – 17.00 uur      Wandel Bootcamp (lesgeven)

Vrijdag 8 juni                     13.00 – 17.00 uur      Nordic Walking
Zaterdag 9 juni                    9.00 – 17.00 uur      Sportief Wandelen  en Nordic Walking

Introductie
Vrijdag 2 maart is de eerst volgende introductie dag. De introductiedag omvat een reeks van wandeltrainingen: Wandel Bootcamp, Sportief Wandelen, Nordic Walking. De lesboeken liggen ter inzage en worden inhoudelijk in het kort besproken, wanneer u de opleiding gaat volgen.
Wanneer de zvrijdag vol is kan er een tweede introductiedag ingelast worden. Wanneer u na de introductiedag, besluit niet verder deel te nemen aan de opleiding zijn de kosten voor de introductiedag € 55,00 euro.

Kosten
De kosten voor de opleiding:  Allround Wandel Trainer € 395,00 p.p.
Het bedrag is inclusief cursusboeken Wandel Bootcamp, Sportief Wandelen, Nordic Walking en een stage boek. Er is ook een DVD over Nordic Walking van LEKI.  De cursist kan bij de stichting Sportwandelschool een stageplaats krijgen/zoeken in Noord-Holland. De opleiding gaat door bij minimaal 8 aangemelde cursisten.

Boeken
Opleiding Sportief Wandelen (uitgave Sportwandelschool/SportAction)
Opleiding Nordic Walking (uitgave Sportwandelschool/SportAction)
Opleiding Wandel Bootcamp (uitgave Sportwandelschool/SportAction)

De volgende wandeldisciplines komen binnen de opleiding kort aan de orde: Beweeg Mee, Powerwalk, en Fitwalk.  Meldt u zich aan per e-mail : info@sportwandelschool.nl, dan wordt u de verdere informatie met aanmeldformulier terug gemaild.

Trainers opleiding
De stichting Sportwandelschool actief in Noord-Holland Noord met Sportief Wandelen, Nordic Walking, Wandel Bootcamp en Beweeg…Mee…!!!, roept geïnteresseerden op, die trainer willen worden. U kunt opgeleid worden tot allround wandeltrainer.
Belangrijk is te weten dat de opleidingen worden georganiseerd en gecertificeerd door de Sportwandelschool en alleen gelden voor de clinics, cursussen en trainingen, die worden georganiseerd door de Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland. Het certificaat heeft dus geen civiel effect buiten de Stichting Sportwandelschool, maar heeft wel dezelfde uitstraling. Aangezien er geen wet is, die zegt dat er een diploma’s nodig is om een wandelgroep te begeleiden kan iedereen initiatief daartoe nemen. Een opleiding wordt natuurlijk aanbevolen.

Opleiders
De opleiding Allround Wandel Trainer wordt georganiseerd door de stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland en wordt gegeven door docent Mette van der Ven en Jan Tonneman en eventueel versterkt door trainers en stagebegeleiders van de stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland.

Cursuslocatie en plaats.
De atletiekaccommodatie van Hollandia, gelegen op de Blauwe Berg aan het Keern in Hoorn. Adres: Blauwe Berg 2, 1625 NT HOORN (0229) 23 54 36. De accommodatie is gelegen op 7 minuten loopafstand van het treinstation Hoorn Centraal. Met de auto vanaf de A7: Afslag Hoorn Centrum (Afslag McDonald’s). Na de tweede rotonde gaat u bij de tweede stoplichten linksaf. Dan de weg rechtdoor vervolgen einde linksaf en dan weer aan het einde het Keern oversteken.

Verdere informatie Allround Wandel Trainer

Organisatie van de cursus
De opleiding Allround Wandel Trainer wordt georganiseerd door de Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland.  Deze cursus gaat door wanneer zich 8 kandidaten voor deelname aan de opleiding hebben aangemeld. De opleiding duurt zes dagen. De techniek en houding bij de verschillende wandelvormen worden behandeld en diverse speelse wandelopdrachten komen zowel theoretisch als praktisch aanbod.
Op de eerste dag krijgt u huiswerk mee, te weten het samenstellen van lessen Sportief Wandelen en een cursusreeks Nordic Walking.
Daarnaast worden er per wandeldiscipline twee lessen door de cursist geobserveerd en minimaal 2 stagelessen gegeven. Er wordt geen examen afgenomen. Leidinggeven, didactiek, anatomie, fysiologie trainingsleer wordt kort behandeld. Verdere informatie en toelichting staat in de cursusmappen. 

Doel
Het doel van de opleiding is de cursisten voor te bereiden op de taak van het verantwoord leidinggeven aan trainingsgroepen Sportief Wandelen, Wandel Bootcamp en Nordic Walkers.

Inhoud van de Cursus
De opleiding (zonder vooropleiding) omvat 30 lesuren verdeeld over 6 hele dagen.
Inhoud: Gedurende twee dagdelen wordt aandacht besteed aan de “juiste” wandeltechniek en wandelhouding, de methodiek en de opbouw van een lessenreeks. Daarnaast komen de specifieke anatomische en fysiologische aspecten van de verschillende wandelvormen aan de orde.

Deelnemersvoorwaarden
Voor deelname aan de cursus Trainer Sportief Wandelen is geen vooropleiding vereist. Wel wordt verwacht dat men over een goede conditie beschikt en affiniteit heeft met de wandelsport en de doelgroep. Om aan de cursus mee te kunnen doen en succesvol afronden is het noodzakelijk zelf goed te kunnen Wandelen, maar ook op de hoogte te zijn van de verschillende wandelvarianten om ze later beter te begrijpen en uit te kunnen leggen aan anderen.

Certificaat
Deelnemers die deze opleiding met succes hebben doorlopen, ontvangen het certificaat Allround Wandel Trainer.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier te downloaden en in te vullen en te versturen naar de Sportwandelschool en eventueel voorzien van een korte motivatie. Of door onderstaand aanmeldformulier in te vullen en op de Verzendknop te drukken. U ontvangt dan per email een bevestiging van uw aanmelding.


Aanmeldformulier opleiding Allround Wandeltrainer

Achternaam
Voornaam
Voorletters
Geboortedatum
Lichaamslengte
Straat
Nummer
Postcode
Plaats
Telefoon
Mobiel
Email
Welke opleiding heeft u genoten?
Waar wilt u cursussen/ trainingen geven?
Wilt u cursussen/Trainingen geven voor de Stichting Sportwandelschool?
 Ja Nee
Bent u werkzaam voor een vereniging, zo ja, welke?
Bent u in het bezit van een geldig reanimatiediploma?
 Ja Nee