Ga naar de inhoud

UKK 2 KM Wandeltest 3 juni

Meten is weten. Meet uw Fitheid. Zaterdag 3 juni om 14.30 uur.

Bent u ook nieuwsgierig naar uw Fitheid? Uit recent onderzoek is gebleken, dat de gemiddelde Nederlander zichzelf een hoger fitheidscijfer geeft, dan er uiteindelijk als resultaat uit de fitheidstesten rolt. Maar fitheid is trainbaar en in betrekkelijk korte tijd (3 maanden) bent u weer zo fit als een hoentje. Maar ja je moet er wel wat voor doen.

De Sportwandelschool geeft u kansen. Pak ze.

Wilt u deelnemen aan deze wandeltest stuur een e-mail naar de sportwandelschool of u belt: info@sportwandelschool.nl  of bel 0229-239447

Conditie test.
Test je Conditie met een Wandeltest. De Europees goedgekeurde UKK 2-km Wandeltest laat haarfijn zien wie wel een voldoende en wie niet een voldoende scoort wanneer het gaat om het hebben van voldoende conditie en een gezond lichaam.
De volgende test staat gepland op 3 juni 2023 om 14.30 uur op de atletiekbaan in Hoorn. Adres: Blauwe Berg 2 aan het Keern.  Schrijf je in voor deze wandelconditie test.  De kosten bedragen € 5,00 per persoon. Stuur een e-mail dat je mee wilt doen. info@sportwandelschool.nl

De uitslag van deze korte wandeltest (15-20 minuten) geeft feilloos uw fitheid en uithoudingsvermogen aan. Uit een recent onderzoek kwam naar voren dat Nederlander zichzelf fitter inschatten dan ze in werkelijkheid zijn. Een ideale gelegenheid om dit uit te testen. U bent van harte welkom op de Blauwe Berg bij de atletiekvereniging van Hollandia aan het Keern in Hoorn.

IMG_3089

Meer informatie over de UKK 2-km Wandeltest test.

Uitvoering Test
De testpersoon wordt gevraagd om 2000 meter af te leggen met als opdracht: Wandel zo snel als mogelijk in een gelijkmatig wandeltempo zonder dat u uw gezondheid in gevaar brengt. Na afloop van de test wordt de wandeltijd genoteerd en de hartslag gemeten. Dit te samen met de gegevens over lengte, gewicht, leeftijd en geslacht worden de gegevens verwerkt middels een wiskundige formule, waarna de VO2 max.ml.kg-1 (zuurstof) voorspeld wordt. Om het eenvoudig inzichtelijk te maken, wordt deze waarde vertaald in een getal, de fitness index.

Finland
In Finland werd aan het einde van de vorige eeuw het hoogste gemiddelde aan cholesterolpercentage gemeten van alle Europese landen. Na invoering van een breed beweegprogramma met Sportief Wandelen, Nordic Walking en de invoering van de UKK 2-km. wandeltest, is nu in Finland, het cholesterolpercentage gedaald naar het laagste van alle Europese landen.

UKK 2-km Wandeltest (1)
Het Urho Kaleva Kekkonen instituut (UKK) in Tampere Finland heeft een test ontworpen om de cardiovasculaire (hart, longen en bloedsomloop) fitheid te meten, de UKK 2-km wandeltest, welke gebaseerd is op de wetenschappelijke onderzoeken van Dr. Raija Laukkanen. Cardiovasculaire fitheid, (het aerobe uithoudingsvermogen) is een van de componenten van fitheid die gerelateerd is aan de gezondheid en is daarbij een van de belangrijkste parameters.

UKK 2-km Wandeltest (2)
De UKK 2-km wandeltest werd specifiek ontwikkeld om de cardiovasculaire fitheid te schatten door zijn gouden standaard: het maximale aerobe uithoudingsvermogen, (VO2 max) te voorspellen. In de meest recente studies is ook gebleken dat de test ook het functionele vermogen van de aan de gezondheid gerelateerde fitheid reflecteert. De uitslag van de test heeft raakvlakken met coördinatie, kracht en lenigheid. Daarom is de UKK 2-km wandeltest zeer geschikt om een schatting te maken van de met de gezondheid samenhangende fitheid.

De UKK- 2km Wandeltest (3)
Is geschikt voor 20-65 jarige mannen en vrouwen die geen ziekte of gebreken hebben die een stevige wandeling in de weg staat of voor hen die geen medicatie gebruiken die de hartslag beïnvloedt.

De UKK- 2km Wandeltest (4)

Deze fitness index is verdeeld in 5 groepen
<70Aanzienlijk minder dan gemiddeld
70-90Iets minder dan gemiddeld
90-110Gemiddeld
110-130Iets beter dan gemiddeld
>130Aanzienlijk beter dan gemiddeld

De UKK- 2 km Wandeltest (5)
De uitslag van de UKK 2-km wandeltest kan gebruikt worden om uw conditie en de vorderingen over een langere periode in kaart te kunnen brengen.
Ook kunnen de uitslagen gebruikt worden om een individueel trainingsprogramma op te stellen, waarmee u, in groepsverband of zelfstandig, uw lichamelijke fitheid kan verbeteren

Opgeven
Wilt u deelnemen aan aan de U.K.K. 2-km Wandeltest, of aan een training Wandel Bootcamp, Sportief Wandelen, Nordic Walking of Beweeg Mee, of meer informatie hierover ontvangen , stuur een e-mail naar info@sportwandelschool.nl  of bel 0229-239447

Sportwandelschool Hoorn/West-Friesland
Houtzaagmolen 50
1622 HG Hoorn
0229 - 239447
info@sportwandelschool.nl