Ga naar de inhoud

Lidmaatschap

Bij een stichting wordt er gesproken over een abonnement, toch hanteren wij liever het woord lidmaatschap.

De kosten bedragen

Sportief Wandelen (ook Nordic Walking & Beweeg Mee)
De deelnemersbijdrage is per 1 januari 2017 bij automatische incasso door de Sportwandelschool
€ 54,- per kwartaal; € 108,- per half jaar; en € 192,- per jaar. Wanneer u het bedrag zelf overmaakt komen er € 0,50 bij. Kortingen zijn per 1 januari 2015 komen te vervallen. U mag aan alle wekelijkse trainingen Sportief Wandelen meedoen.

Wandel Bootcamp
Idem aan Sportief wandelen

De deelnemersbijdrage is bij automatische incasso door de Sportwandelschool.

Lidmaatschap
Bij inschrijving verbindt de deelnemer zich voor een periode van ten minste drie maanden, het deelnemerschap loopt daarna per kalendermaand door tot opzegging. Beëindiging van het deelnemerschap dient schriftelijk plaats te vinden met een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan ook per e-mail.
De deelnemersbijdrage wordt via automatische incasso door de Stichting Sportwandelschool Hoorn/West-Friesland geïnd. Dit gebeurt in de eerste week van de maand of het kwartaal. Hiervoor kan de hele week onbeperkt aan wandel- en/of Nordic Walking trainingen worden deelgenomen.

Aanmeldformulier Sportief Wandelen/ Wandelbootcamp/ Nordic Walking
de trainer heeft aanmeldformulieren bij zich.

Sportwandelschool Hoorn/West-Friesland
Houtzaagmolen 50
1622 HG Hoorn
0229 - 239447
info@sportwandelschool.nl