Ga naar de inhoud

Stadswandeling 2e Paasdag

Anekdotes tijdens Stadswandeling

Lachen, gieren, brullen is overdreven, maar de sfeer tijdens de stadswandeling in Hoorn zit er behoorlijk in… en de gang ook. Er wordt lekker doorgewandeld tussen de verhalen door.
Harry Vlaar is uw stadsgids en heeft een eigen website: www.harryv.nl


Hoorn.  2e Paasdag (17 april)

Even niets te doen?……… Dan is het tijd voor een wandeling.
En de Sportwandelschool heeft een heel bijzondere wandeling voor die dag.
Een wandeling langs oude en “vooroverhangende” huisjes uit de periode rond 1600, door steegjes die maar 1 mens breed zijn, gloppen waarvan de ingang meteen ook weer de uitgang is, een kort verhaaltje of anekdote en dat allemaal in het historische stadshart van Hoorn met zijn rijke verleden.

Geboren en opgegroeid in het centrum van Hoorn weet Harry Vlaar boeiende verhalen te vertellen over legendes en gebeurtenissen uit een ver of nabij verleden, maar ook hoe een steegje aan zijn naam gekomen is.
Harry is overigens ook wandeltrainer bij de Sportwandelschool. Samen met Nel op de vrijdagmorgen 09.30 uur. De wandeling is een kleine 10 km lang, de wandelsnelheid is tussen de  4-5 km per uur en duurt ruim 3 uur.

Hiervoor moet je goed ingelopen schoenen en een redelijke conditie hebben, want anders is de groep
“de hoek al om” en uit het zicht verdwenen.

Vooraf om 12.00 uur, eten of drinken we eerst wat bij restaurant Ridderikhof voor we op pad gaan. Ridderikhof is gelegen naast het oude Waaggebouw aan de Roode Steen.

Parkeren: Gratis Parkeren op de Parkeerplaats in het Julianapark.
Adres: Nieuwe Wal 2, 1621 MB in Hoorn. Na de parkeerplaats duurt de wandeling 10 minuten naar de Rode Steen. Richting Centrum/Binnenstad via het kleine Oost – over de ophaalbrug – en dan het Grote Oost uitlopen naar de Roode Steen.

Inschrijven
Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen en vol=vol. Dus wil je er bij zijn op 2e Paasdag, schrijf je dan snel in. Uw bank betaling is het bewijs, maar ook dat u op volgorde van binnenkomst bent ingeschreven. Het aanmeldformulier dient u op te sturen dan wel in te leveren bij de leiding.

Programma.
12.00 uur. Aanmelden bij de Gids tijdens de koffie inloop.
13.00 uur. De wandeling begint en eindigt bij restaurant Ridderik-hof op de Roode Steen.
16.15 uur. Einde stads wandeling.

Kosten.
Inschrijfkosten voor deze bijzondere wandeling zijn € 7,50 inclusief 1 kopje koffie bij restaurant Ridderikhof.
Leden van de Sportwandelschool betalen € 6,50 inclusief 1 kopje koffie bij restaurant Ridderikhof, en genieten een korting van € 1,00 op hun lidmaatschap.

Aanmeldformulier   “Vooroverhangend Huisjes” Wandeltocht.

Aanmeldformulier te gebruiken voor 1 persoon.
Wilt u meer dan 1 persoon aanmelden, gebruik dan voor elk persoon een apart inschrijfformulier.
Ja, ik wil meedoen met de stadswandeling op 17 april. (alle vragen duidelijk invullen)

E-mail: …………………………………………………………………………….…………………………………………………….

Achternaam: …………………………….………………………………………………………………………………….

Voornaam: ………………………………………………………………………….…………………………………………….

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………….………M / V………………

Straat / huisnummer: ………………………………………………………………………………………..…………………

Postcode:……………………………….…………….. Plaats: ………………………………………………….………………

Telefoon:…………………………..………………………………..Mobiel: 06 – …………………………….………….……

⃝    € 7,50 incl. de begeleiding en inclusief 1 kopje koffie. (voor niet leden)
⃝    € 6,50 incl. de begeleiding en inclusief 1 kopje koffie. (voor leden)
         (Aankruisen a.u.b.)

Ik maak gelijk met inlevering van dit formulier, het bedrag van  € 7,50  /  € 6,50 over  (1 bedrag omcirkelen a.u.b.) op IBAN rekeningnummer NL28 INGB 0008068849 t.n.v. van Stichting Sportwandelschool H/W. met vermelding van Stadswandeling 2e P.
verzekering
De organisatie, gaat er vanuit, dat ondanks u wordt begeleid door een gediplomeerde wandeltrainer, iedere deelnemer voor en op eigen risico wandelt en zichzelf voldoende heeft verzekerd.
Gelezen en ondertekend door:    …………………….…………………….…(naam invullen)

Datum en Plaats:    …………………….…………………………………

Handtekening:    ……………………….…..………………
Dit formulier opsturen naar of afgeven bij:

St. Sportwandelschool
Van Beijerenstraat 60     of          Houtzaagmolen 50
1623 JG Hoorn                                  1622 HG Hoorn
Of een scan maken en opsturen per e-mail naar: info@sportwandelschool.nl

Sportwandelschool Hoorn/West-Friesland
Houtzaagmolen 50
1622 HG Hoorn
0229 - 239447
info@sportwandelschool.nl